Here you will find definitions of the basic concepts related to the bio-waste together with sources of additional information.


Biojäte: Biojäte koostuu asukkaiden ja yhteisöjen elintarvike-, ruoka- ja puutarhajätteestä. Biojäte on koostumukseltaan orgaanista ja hajoaa biologisesti.

Biojätteen kierrätys tarkoittaa toimintaa, joka ottaa talteen biojätteen materiaalina uudelleen käytettäväksi. Biojätteestä saadaan kierrättämällä eri käyttötarkoituksiin soveltuvaa biokaasua ja maanparannusaineita (mm. kompostimultaa).

Lisätietoa biojätteiden kierrätyksestä voit lukea verkkosivuilta www.kierrätys.info ja alueellisten jätelaitosten paikallisista verkkopalveluista.

***

Biokaasu: Biokaasu on orgaanisen aineen, kuten biojätteen hapettoman hajoamisen (mädätyksen) tuloksena muodostuvaa kaasua. Se on pääosin metaania (CH4), jota voidaan käyttää liikennepolttoaineena sekä lämmön- ja sähköntuotantoon.

 

Lisätietoa biokaasun tuotannosta Suomessa voit lukea Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n verkkosivuilta: https://biokierto.fi/biokaasu/

***

Ruokahävikki: Ruokahävikki on turhaa biojätettä, jonka synty olisi voitu välttää esimerkiksi ennakoimalla paremmin tai valmistamalla tai säilyttämällä ruoka toisin. Ruokahävikkiä syntyy kaikkein eniten kotitalouksissa.

Lisätietoa ruokahävikistä voit lukea Luonnonvarakeskuksen (Luke) Ruokahävikki ja ruokajärjestelmän kiertotalous –verkkosivulta https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruokahavikki/


Please sign in

Forgot your password?