Survey on the platform development version

The survey on the development version of Omaidea participation platform consists of fast to fill multiple choice questions and open comments. This survey form is available only in Finnish.

* Required fields are marked with an asterisk

Vastausasteikko 1-5, jossa 1= Ei lainkaan onnistunut...5= Erittäin onnistunut.

Alustan kuvitus?
There are too many choices selected
There are too many choices selected
There are too many choices selected
There are too many choices selected
There are too many choices selected

Vastausasteikko 1-5, jossa 1= Ei lainkaan onnistunut...5= Erittäin onnistunut.

Valikkojen ymmärrettävyys?
There are too many choices selected
There are too many choices selected
There are too many choices selected
There are too many choices selected
”Biojätteestä hyödykkeeksi?"  

Biojäte- ja kierrätysaiheinen asukaskysely ja aiheeseen liittyvää keskustelua mm. lähellä tuotettavan biokaasun merkityksestä. Kyselyllä aktivoidaan asukkaita ja yhteisöjä pohtimaan erityisesti sitä, millaiset asiat kannustavat ja rajoittavat bioperäisen jätteen kierrätystä. Kyselyä levitetään useissa viestintäkanavissa ja osallistumista kannustetaan mm. arvontapalkinnoilla.

Vastausasteikko 1-5, jossa 1= Ei lainkaan soveltuva...5= Erittäin soveltuva.   

There are too many choices selected
There are too many choices selected

Ilmastoteko-ideointiin haastetaan erityisesti nuoria yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Alustalle tehtyjä ilmastoteko-ideoita on mahdollista kommentoida ja kannattaa (”peukutus”).  Ilmastoteko-haastetta levitetään useissa viestintäkanavissa ja osallistumista kannustetaan mm. arvontapalkinnoilla.

Vastausasteikko 1-5, jossa 1= Ei lainkaan soveltuva...5= Erittäin soveltuva.

There are too many choices selected
There are too many choices selected

Vastausasteikko 1-5, jossa 1= Ei lainkaan oleellinen..5= Erittäin oleellinen.

Osallistuja pystyy merkitsemään esittämänsä asian tiettyyn karttapisteeseen kohdealueen karttapohjalla?
There are too many choices selected
There are too many choices selected
There are too many choices selected

Ominaisuutta voidaan nimittää myös osallistuvaksi budjetoinniksi.

There are too many choices selected

Ominaisuutta voidaan nimittää myös pelillisyyden soveltamiseksi osallistumisen tueksi. 

There are too many choices selected
There are too many choices selected
There are too many choices selected

Vastausasteikko 1-5, jossa 1= Ei lainkaan kiinnostava..5= Erittäin kiinnostava.

Kuinka kiinnostavana pidät Omaidea-alustan kokeilua omassa toiminnassasi?
There are too many choices selected
There are too many choices selected
There are too many choices selected
There are too many choices selected
There are too many choices selected
There are too many choices selected
There are too many choices selected
There are too many choices selected
There are too many choices selected

Kindly read and accept the terms and conditions. 

Please sign in

Forgot your password?