Mitä ruokahävikki on?

Ruokahävikki on hukkaan mennyttä ruokaa tai elintarvikkeita. Se on turhaa biojätettä, jonka syntyä olisi voitu välttää tai ainakin vähentää esimerkiksi ennakoimalla paremmin tai valmistamalla tai säilyttämällä ruoka toisin. Ruokahävikkiä syntyy kaikkein eniten kotitalouksissa.

Lisätietoa ruokahävikistä voit lukea Luonnonvarakeskuksen (Luke) Ruokahävikki ja ruokajärjestelmän kiertotalous –verkkosivulta https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruokahavikki/ (Ulkoinen linkki)

Tietoisuus ruokahävikistä on kasvamassa ja monet toimijat puhuvat aiheesta – hyvä niin!

Esimerkiksi Kuluttajaliitto on järjestänyt vuodesta 2013 alkaen valtakunnallisen Hävikkiviikon. Hävikkiviikko on viestinnällinen kampanja, joka järjestetään seuraavan kerran 13.-19.9.2021 https://havikkiviikko.fi/tietoa-kampanjasta/ 8

Please sign in

Forgot your password?