Pitkät vai lyhyet ruokaketjut?

Endorsements count1
Last comment by No comments yet
Participants 0
Groups 0
Reference: omaidea-DEBA-2021-11-19
Version number 2 (of 2) see other versions

Share:

Share link:

Please paste this code in your page:

<script src="https://omaidea.fi/processes/ruokajarjestelma/f/79/debates/19/embed.js?locale=en"></script>
<noscript><iframe src="https://omaidea.fi/processes/ruokajarjestelma/f/79/debates/19/embed.html?locale=en" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Ruoan tiet pelloilta pöytiin ovat globaalitaloudessa usein hämmästyttävän pitkiä ja monimutkaisia. Toisaalta ruokaa voi hankkia myös läheltä ja suoraan tuottajalta, vaikka mahdollisuuksiin perehtyminen vaatiikin toisinaan vaivannäköä. Erilaisia lyhyen ruokaketjun hankintakanavia ja vaihtoehtoisia ruokajärjestelmiä kuitenkin löytyy, esimerkiksi REKO, tilamyymälät, ruokapiirit ja kumppanuusmaatalous.

  • Millaisia mahdollisuuksia ja/tai esteitä sinulla tai muilla henkilöillä voisi olla ruoan hankkimiseen lyhyen ruokaketjun kanavien kautta ja suoraan tuottajalta?
  • Kumppanuusmaataloudessa pääsee tutustumaan maatilan toimintaan ja jossain tapauksissa voi itsekin osallistua ruoantuotantoon. Missä määrin tämä kiinnostaisi sinua?
  • Mitä erilaisia tapoja itselläsi tai ihmisillä yleisesti on tutustua ruoantuotantoon tai -tuottajaan?

OHJE: Kommentoi vaihtoehtoisia ruokaketjuja vapaamuotoisesti. Ota kantaa ainakin yhteen edellä esitettyyn kysymykseen/keskustelunavaukseen!

List of Endorsements

Report inappropriate content

Is this content inappropriate?

Close debate

What is the summary or conclusion of this debate?

0 comments

Add your comment

Sign in with your account or sign up to add your comment.

Loading comments ...

Please sign in

Forgot your password?